Home

                                                 TER INFO

Wanneer u deelneemt aan de ritten die op/in onze website/nieuwsbrief vermeld staan en u geeft zich op via de vereniging dan geven wij een bijdrage van 5 euro per aanspannng


 op 19 mrt is er ledenoverleg locatie clubgebouw van de werfhorstruiters om half acht
  
 
https://www.werfhorstruiters.nl
 
ps als jullie mensen niet in de mail of app zien staan geef het dan even door !!