menritten

SNERTRIT Wij zijn van plan om de snertrit ook dit jaar weer samen met Wapenveld te 

organiseren en dus ook in de weer in de omgeving daar te rijden de start is
 
bij het clubgebouw 

18OKT 

WAPENVELD 

OPGAVE HELMIG OF HENK.