Nieuws


    Ik wil het volgende onder jullie aandacht brengen .
 
4 jullie door H Scholten een mooie rit +
 
Opgave bij helmig    0525 631994
 
Start terrein Wapenvelds Gerei om 1400 uur
 

niet leden betalen 5 €
 
 
Er wordt gezorgd voor een hapje en een drankje (hoorde broodje hamburger )
 
 
 
18 tot 22 aug is er een 4dgse in Barchem 
 
Als jullie je hiervoor opgeven via Henk of Helmig krijgen jullie 5€ per aanspanning retour .
 
Verdere info zie de link hieronder
 
        
          Wij heten u hartelijk welkom
op onze nieuwe website
 
Wij gaan met fris elan het nieuwe jaar in.
We kunnen in 2012 al terugzien op een zeer gezellige seizoen. Wij hopen jullie allemaal op de nieuwjaarsreceptie te begroeten.
 
Vergadering andere verenigingen
 
In januari zal er een vergadering plaatsvinden met de andere verenigingen waarmee we nauwe banden onderhouden. (Het Wapenvelds Gerij en De Werfhorstruiter). Na deze vergadering zal de activiteitenkalender definitief gemaakt worden en zullen de gezamenlijke activiteiten worden toegevoegd.
 

Persbericht
 Menverenigingen op Veluwe organiseren opleiding Koetsiersbewijs Nederland heeft een rijke geschiedenis in het aangespannen rijden. Paard en wagen waren het middel van de zich verplaatsende mens. In de huidige tijd is de vervoersfunctie ingehaald door de moderne technologie. Toch is het aangespannen rijden zeker niet verdwenen. Het is juist een zeer gewilde recreatieve bezigheid geworden De Menverenigingen "Noord Veluwe” in Hulshorst, Menvereniging Oldebroek en `Het Wapenvelds Gerij organiseren gezamenlijk de opleiding voor het koetsiersbewijs. Het koetsiersbewijs is voor menners te vergelijken met het rijbewijs voor automobilisten. De menverenigingen stellen zich onder meer ten doel een bijdrage te leveren aan het veilig beoefenen van de mensport. Paarden en pony’s zijn nu éénmaal geen auto’s, die zich laten bedienen met een gas- en rempedaal, maar levende wezens met een eigen wil en schrikreactie met alle gevolgen van dien. Het drukke verkeer en de soms hoge snelheden van de gemotoriseerde verkeersdeelnemers stelt eisen aan de koetsiers. Op het gebied van rijervaring en -gedrag, verkeersregels en vooral kennis van het gedrag van een paard of pony.Door het behalen van het koetsiersbewijs is de houder tevens voor schade aan derden, toegebracht door of met een aanspanning verzekerd. Het Koetsiersbewijs is op dit moment niet wettelijk verplicht, wel stellen steeds meer terreineigenaren het als eis om aanspanningen op hun terrein toe te staan. In de cursus wordt gedegen aandacht besteed aan het paard, de tuigen, de koetsen, de verkeersregels en de gedragsregels voor koetsiers.Het theoretische gedeelte van de cursus wordt behandeld op 8 lesavonden, waarbij ook de menvaardigheid ‘droog’ wordt beoefend. De theorielessen worden ondersteund met uitgebreid cursusboek, dat u inzicht verschaft in de achtergronden van het paard en zijn gedrag.De praktijklessen worden overleg met de deelnemers en de instructeurs gepland en uitgevoerd.Het afsluitende examen, bestaat uit twee delen; een theoretisch examen, waarin door middel van meerkeuzevragen uw kennis wordt getoetst en het praktisch deel. In het praktijkexamen gaat u zelfstandig met de aanspanning de openbare weg op. Een examinator van de Stichting Recreatie Ruiters beoordeelt u daarbij. Het belangrijkste criterium daarbij is of u onder alle omstandigheden voldoende controle over de aanspanning heeft. De opleiding koetsiersbewijs biedt u de mogelijkheid te ervaren wat het betekend om op vertrouwde manier met een aanspanning op pad te gaan. Voorwaarde tot deelname aan deze cursus is dat men verplicht lid wordt van de menvereniging en dat men (bij voorkeur) over een aanspanning kan beschikken. Belangstellenden kunnen zich aanmelden op de website`s www.menverenigingnoordveluwe.nl/.nl,www.wapenveldsgerij.nl of www.menverenigingoldebroek.nl/